تاریخچه تاسیس

همزمان با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۹ یکی از نمایندگی های این شرکت در استان مازندران از نیمه دوم سال ۱۳۷۰ به مرکزیت ساری شروع به فعالیت نموده و از ابتدای سال ۱۳۷۱ با تصویب هیئت مدیره نمایندگی فوق به شعبه تبدیل و در نیمه اول سال ۱۳۸۵تحت شماره ۶۷۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۹ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص ) به ثبت رسیده است .درحال حاضر شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص ) جزء شرکتهای تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام ) می باشد.
چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه سواحل دریای خزر واقع شده است . شهر چالوس با فاصله ۱۸۰کیلومتر از تهران نزدیکترین شهر ساحلی استان مازندران به تهران محسوب میشود . دسترسی به این مجموعه از طریق محور کرج – چالوس ، فرودگاه نوشهر و در آینده از طریق آزاد راه تهران – شمال میسر می شود . بام چالوس یکی از زیباترین و مدرن ترین مجتمع های مسکونی است که این شرکت با پشتوانه تجربه ، دانش فنی و تخصصی روز به ارمغان آورده است.

همزمان با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۹ یکی از نمایندگی های این شرکت در استان مازندران از نیمه دوم سال ۱۳۷۰ به مرکزیت ساری شروع به فعالیت نموده و از ابتدای سال ۱۳۷۱ با تصویب هیئت مدیره نمایندگی فوق به شعبه تبدیل و در نیمه اول سال ۱۳۸۵تحت شماره ۶۷۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۹ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص ) به ثبت رسیده است .درحال حاضر شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص ) جزء شرکتهای تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام ) می باشد.
چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه سواحل دریای خزر واقع شده است . شهر چالوس با فاصله ۱۸۰کیلومتر از تهران نزدیکترین شهر ساحلی استان مازندران به تهران محسوب میشود . دسترسی به این مجموعه از طریق محور کرج – چالوس ، فرودگاه نوشهر و در آینده از طریق آزاد راه تهران – شمال میسر می شود . بام چالوس یکی از زیباترین و مدرن ترین مجتمع های مسکونی است که این شرکت با پشتوانه تجربه ، دانش فنی و تخصصی روز به ارمغان آورده است.